Wczytuję dane...
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Państwa dane są przetwarzane przez firmę [SHOP_COMPANY] Grzegorz Kozdraś. Jest to konieczne w celu wystawienia faktur, będących jednocześnie dowodem zakupu towaru oraz dostarczeniem zamówienia pod wskazany przez Państwa adres.

Osoby korzystające z naszego sklepu mogą przeglądać stronę anonimowo, o ile nie chcą zakupić towaru. W przypadku chęci złożenia zamówienia, podanie danych teleadresowych jest konieczne.

Podane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na naszym zabezpieczonym serwerze. Nie są one przekazywane żadnym instytucjom, firmom i osobom, poza tymi, które są niezbędne do sfinalizowania zamówienia (firma kurierska, Poczcie-Polskiej). Wówczas podawane są tylko niezbędne informacje, w sposób zaszyfrowany.

Dane osobowe wpisane do naszego systemu mogą Państwo zmienić poprzez panel ustawienia konta na stronie sklepu lub kontaktując się z naszym sklepem na clearprofit@onet.pl.